Reliable IT Services is een managed serviceprovider die zich richt op de zakelijke markt. Diensten die Reliable IT Services onder andere aanbiedt zijn; het beheren en onderhouden van computersystemen van klanten, het ondersteunen van klanten bij de implementatie en configuratie van ICT-omgevingen, het leveren van goederen en servercapaciteit aan klanten en het bieden van on-premise beheer en back-up diensten.

Alles wat Reliable IT Services BV doet op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, valt onder de werkingssfeer van het privacy beleid van Reliable IT Services B.V. Reliable IT Services B.V. houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar klantengegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe Reliable IT Services omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft als betrokkene.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bij het aanbieden van deze diensten worden gegevens van klanten verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.  

Mogen we uw persoonsgegevens verwerken?

Reliable IT Services mag alleen persoonsgegevens verwerken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 5 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is “omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Om de overeenkomst die je met ons aangaat uit te voeren, hebben wij o.a. de volgende persoonsgegevens nodig.

 • Naam en adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalgegevens

We verzamelen ook enkele persoonsgegevens die niet bedoeld zijn voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit doen we aan de hand van een gerechtvaardigd belang of met jouw toestemming. Het gaat om de volgende gegevens.

 • Werk gerelateerde persoonsgegevens (sollicitatie)
 • Cookies
 • Overige persoonsgegevens
  • Het komt weleens voor dat we via supporttickets of via e-mailberichten aanvullende persoonsgegevens toegestuurd krijgen waar we niet om gevraagd hebben. Hebben we deze persoonsgegevens niet nodig om je verder te helpen, dan zullen we deze – voor zover technisch mogelijk – verwijderen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verwerken.

Verstrekking aan derden

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt Reliable IT Services gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft Reliable IT Services contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa bevindt, dan garandeert Reliable IT Services dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

Reliable IT Services is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Ook bij het bellen naar het alarmnummer 112 is Reliable IT Services verplicht uw telefoonnummer mee te sturen.

Als u een afgeschermd telefoonnummer heeft, dan verstrekken wij uw nummer aan andere aanbieders ten behoeve van afscherming van het gebelde nummer op de nota.

Algemene informatie over cookies

Op de website van Reliable IT Services B.V.nl wordt gebruikgemaakt van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken informatie te onthouden die uitgewisseld wordt tussen webpagina’s en browser sessies.

Welke cookies worden er gebruikt?

Reliable IT Services B.V.nl maakt gebruik van twee verschillende cookies:

 1. Functionele cookies: Een cookie wordt door Reliable IT Services B.V.nl zelf gegenereerd en geplaatst en is een functionele cookie die uitsluitend uw inloggegevens onthoudt zodat u op een later moment – wanneer u de website opnieuw bezoekt – niet opnieuw hoeft in te loggen. Dit om de gebruikerservaring van onze website te optimaliseren.
 2. Analytische cookies: Ook maakt Reliable IT Services B.V. gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Goed om te weten:

 1. Omdat Reliable IT Services geen tracking cookies plaatst is een cookiemelding op de website niet verplicht.
 2. Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre u cookies toestaat. Als u deze instellingen niet kunt vinden, kunt u de helpfunctie van uw browser raadplegen. Via uw browser kunt u ook de huidige cookies op uw computer bekijken en eventueel verwijderen.

Welke rechten heb ik?

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft Reliable IT Services minimaal de volgende informatie van u nodig:

 • uw volledige naam;
 • uw adres;
 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

 1. Inzage in uw gegevens: U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door Reliable IT Services worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.
 2. Correctie van uw gegevens: Als de gegevens waarover Reliable IT Services beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.
 3. Bezwaar en verwijdering van uw gegevens: In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.
 4. Beperken van verwerking: Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is Reliable IT Services van mening dat uw verzoek ongegrond is, dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.
 5. Overdracht van uw gegevens: U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van uw overeenkomst met uw dienstverlener. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop Reliable IT Services uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om Reliable IT Services een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

Ons adres is: Kosterijlaan 44, 3981 AJ Bunnik.

Van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:30 uur zijn wij telefonisch bereikbaar op 030-2200233.

Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op securityofficer@reliable-it-services.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met info@reliable-it-services.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01 oktober 2023.