• Notariaat

Testmanagement

Het komt vaak voor dat medewerkers complexe technische beschrijvingen voor zich krijgen en daar in goed vertrouwen mee in stemmen. De ontwikkelaar begint vervolgens met de bouw, maar gaandeweg blijkt dat er een verschil van mening is over het op te leveren resultaat. Hierdoor kunnen doorlooptijden en kosten flink uit de hand lopen.

Er zijn gelukkig oplossingen. Wij kunnen u helpen bij het testen en het realiseren van de opgeleverde module of applicatie. Door in een vroeg stadium op een gestructureerde manier een master-testplan op te stellen wordt snel duidelijk of de gevraagde functionaliteit ook werkelijk zal worden opgeleverd en vooral ook dat het product functioneert zoals u verwacht had.

Testen is nodig omdat niet alleen gekeken wordt of u krijgt wat u verwacht, maar ook of de applicatie onder belasting wel snel genoeg blijft functioneren.
Wij leveren een testmanager die samen met u zorgt voor de juiste testplannen en testscripts. Wij kunnen het testen ook voor u uitvoeren, maar met name voor het testen van functionaliteit is het aan te raden dat uw eigen medewerkers dit deel testen. Uw medewerkers worden dan ook meteen vertrouwd met de applicatie waar zij uiteindelijk mee gaan werken. Uiteraard kunnen wij uw medewerkers wel op een kundige wijze ondersteunen bij dit proces.

 

Servicedesk rely

TeamViewer

Block partners 

Rely contact blauw